0908 919 555 rvsenergy@ctggroup.sk

Revolúcia vo vykurovaní

V súčasnej dobe neustálych nárastov cien a prerušených dodávok plynu prichádzame
na slovenský trh s vysokovýkonnými tepelnými čerpadlami, ktoré sa vyznačujú
jedinečnou technológiou.

RVS Heat

Revolúcia vo vykurovaní

V súčasnej dobe neustálych nárastov cien a prerušených dodávok plynu prichádzame
na slovenský trh s vysokovýkonnými tepelnými čerpadlami, ktoré sa vyznačujú
jedinečnou technológiou.

Enviroment friendly

Vďaka použitiu CO₂ chladiva je prevádzka našich čerpadiel klimaticky neutrálna, nakoľko CO₂ je extrahovaný zo vzduchu.

Široký výkonový rozsah

Rozsah výkonu od 8 do 120 kw. Čerpadlá môžu byť okamžite integrované do existujúcich systémov.

Energeticky efektívny

Premieňa tepelnú energiu získanú zo vzduchu na vykurovaciu energiu (napr. chladnička s reverzným cyklom).

VÝHODY VYSOKOTLAKOVEJ CO2 TECHNOLÓGIE

=

Na rozdiel od tepelných čerpadiel naplnených špeciálnymi plynmi je prevádzka našich čerpadiel klimaticky neutrálna, nakoľko CO2, ktoré je teplonosným médiom, je extrahovaný zo vzduchu.

=

Počas 6 rokov výskumu bola vyvinutá vysokotlaková technológia CO2, ktorá zabezpečuje extrémne vysokú hodnotu COP (v režime vzduch-voda), a to v priemere 3,8. Výsledkom je energeticky efektívna prevádzka.

=

Jedinečnost tejto technológie spočíva v schopnosti nepretržite produkovat teplú vodu až do 90°C (24 hodín denne), v rozmedzí vonkajších teplôt -25°C a 43°C.

=
0 m³ spotreba PLYNU! Systém vykurovania a prípravy teplej vody môže byt nezávislý od prívodu plynu.
=

Predpokladom spoľahlivého systému pracujúcim pod vysokým tlakom (120 bar) je vysoká kvalita použitých materiálov, čím sa zaisťuje vysoká spoľahlivost a dlhodobá bezproblémová prevádzka.

=

Pri požiadavke na vyšší výkon je možné jednotlivé čerpadlá zapojiť do série. Jednotlivé jednotky je možné počas údržby odpojiť bez odstavenia celého systému, čím sa zabezpečí nepretržitá dodávka teplej vody.

=

Riadiaci systém zabezpečuje, že beží len potrebný počet tepelných čerpadiel, čím sa zabezpečí optimálna spotreba elektrickej energie.

Aké modely tepelných CO₂ čerpadiel vám ponúkame?

Model 8RVS

Model 14RVS

Model 40RVS

Kapacita vykurovania až 40 kW

Technické špecifikácie

Model 75RVS

Kapacita vykurovania až 75 kW

Technické špecifikácie

Model 120RVS

Kapacita vykurovania až 125 kW

Technické špecifikácie

Spravte svoje domovy a firmy nezávislé od dodávok plynu!

Pošlite nám správu

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

CTG GROUP, s. r. o.
Rostovská 22, 831 06 Bratislava

www.rvsenergy.sk

rvsenergy@ctggroup.sk

+421 908 919 555